IED Consulting

Nabízíme Vám služby a produkty v následujících oblastech:

  • Srovnávací analýza legislativních materiálů dle oblasti podnikání klienta, (legislativa ČR i EU)
  • Odborné analytické materiály a studie dle požadavků klienta
  • Příprava a podání projektové žádosti a vedení dotačních projektů v rámci programu ROP (NUTS II) a Operačních programů (programové období 2007 – 2013)
  • Marketingové projekty a kampaně připravované na klíč

Připravujeme a realizujeme

  • Personální a vzdělávací aktivity v rámci firem
  • Poradenství v oblasti lidských zdrojů, firemní komunikace a organizačních procesů

Kontaktujte nás:

Na telefonu 777 012 248, e-mailem info@ied.cz nebo osobně na adrese Štefánikova 25, 150 00 Praha 5